Tempat Ketiga

Pertandingan Video Kreatif Persatuan Pelajar Kristian (PPK) Peringkat Negeri Sabah, Anjuran Sabah Interdenominational Education Committee (SiEC) di bawah naungan Majlis Gereja-Gereja Sabah (MGG) dan COSA.

Tahniah kepada kumpulan PERKRIS daripada SMK ST. Mary Limbahau, Papar

Terus berkarya untuk Tuhan kita Yesus Kristus! Tuhan memberkati!

Share: