Tempat Saguhati – 3

Pertandingan Video Kreatif Persatuan Pelajar Kristian (PPK) Peringkat Negeri Sabah, Anjuran Sabah Interdenominational Education Committee (SiEC) di bawah naungan Majlis Gereja-Gereja Sabah (MGG) dan COSA.

Tahniah kepada kumpulan Vanguard Of Mary daripada SM Stella Maris, Kota Kinabalu.

Share: